Historia Zagrody Kołodzieja

Dom kołodzieja wybudowany w 1822 roku pierwotnie stał w malowniczej wiosce Wigancice Żytawskie, nieopodal Bogatyni, zlikwidowanej przez działania kopalni Turów. To jedyny uratowany dom z całej wsi...

Do 1946 roku nasz dom zamieszkały był przez jedną wielopokoleniową rodzinę Stephan, trudniącą się kołodziejstwem. Po wojnie mieszkało w nim jeszcze pięć polskich rodzin. Wszystkim rodzinom poświęciliśmy tablice pamiątkowe w sieni naszego domu. Ze wszystkimi żyjącymi mieszkańcami utrzymujemy kontakt, a ich wizyty są zawsze dla nas wielkim wydarzeniem.

Dom i jego mieszkańcy

Dom został wybudowany 1822 roku. Pierwszy właściciel jest nieznany.

1851-1945 dom zamieszkały przez rodzinę STEPHAN. Ernst Stephan (1856-1934) kołodziej wykupił ten dom po powrocie z wojska, w domu tym 3 razy owdowiał i miał 6 dzieci:

  • Juliane, Auguste z. d. Főrster (1859-1883), dzieci: Herman, Hueda
  • Emilie, Auguste z d. Rieger (1859-1895), dzieci: Clara, Selma, Reinhold, Hedwig, Max, Marta
  • Johanne Auguste z d. Gäbler (1862-1933), dzieci: Selma, Walter

1946-1950 mieszkał w domu Michał Cymbryło i Maria Dąbrowska z synami: Henrykiem Dąbrowskim, Stanisławem Wiśniewskim (Trzciniec), Fryderykiem Cymbryło (Radzimów)

1950-1994 dom zamieszkiwała Janina i Henryk Smulscy z dziećmi: Tadeuszem, Janiną, Wiesławem (urodzonym w tym domu)

1994-1997 w domu tym mieszkała Halina i Ryszard Krauz z dziećmi: Agnieszką, Wojciechem, Lilianą, Anną, Jolantą

1997-1998 w domu tym mieszkali Wojciech Krauz i Albina Idzik

1998-2000 dom zamieszkali Ewa i Władysław Szpilscy z dziećmi: Pawłem, Dominikiem, Remigiuszem

2000 rok dom został przekazany przez KWB Turów Elżbiecie Lech-Gotthardt

2005 rok translokacja budynku z Wigancic Żytawskich do Zgorzelca