Dom Kołodzieja

w Parku Mniniatur w Kowarach

Dom kołodzieja jest jednym z cenniejszych przykładów architektury regionalnej. W dowód uznania wykonano i wyeksponowano jego makietę w Parku Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach, gdzie wśród najznakomitszych budowli pałaców, zamków, kościołów i dworów świadczy o tym jak piękny jest krajobraz kulturowy naszej małej ojczyzny.